Beleidsplan

Beleidsplan 2019-2024 van Stichting Vrienden van het Zorgcentrum “Hendrik Kok”.

Inleiding

De stichting werd opgericht in 1988 voor de bewoners van het zorgcentrum Hendrik Kok te Rolde. In 2000 werd Hendrik Kok onderdeel van Interzorg Noord-Nederland.

Doelstelling

De stichting heeft als doel om voor Hendrik Kok cliëntenactiviteiten te ondersteunen, direct of indirect, in welke vorm dan ook.
Het gaat daarbij om activiteiten waarvan de financiering niet in de exploitatie van het zorgcentrum kan worden opgenomen. En dat in de ruimste zin des woords.

Beleid

Het beleid is er op gericht om dat doel financieel mogelijk te maken met het rendement (vruchtgebruik) van het vermogen van de stichting.
Voor grotere uitgaven kan het vermogen zelf worden aangesproken. Het rendement moet in dat geval wel voldoende blijven om aan de doelstelling te kunnen voldoen.
Het stichtingsbestuur komt tweemaal per jaar bijeen om te bespreken welke aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Daarnaast worden die zaken behandeld die noodzakelijk zijn voor een goed bestuur van de stichting.