Bestuur

Ons bestuur van de stichting bestaat uit 6 leden waarvan 3 leden met een visuele beperking.

Gezamenlijk maken zij zich sterk voor de cliënten van Hendrik Kok.

dhr. H. Santes (Voorzitter)
dhr. H.A. Loorbach (Secretaris)
dhr. H.J. Buurma (Penningmeester)
dhr. L. de Jonge
mw. J. Bos-Hogeveen
mw. M. Hofsteenge-Speulman

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden . Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten bij het uitvoeren van hun bestuurstaak. De Stichting heeft geen betaalde en/of vrijwillige medewerkers, anders dan bovengenoemde bestuursleden.